2014-07-05
【FF24新刊快訊】星耀學園全彩畫冊

 
                               ★書名:STAR SCHOOL DAY vol.1
 
                               ★作者:青空KAWORU福毛
 
                               ★攤位編號:FF24 台大體育館:首日7/26(六) 寅11~12,卯13~14次日7/27(日) L03~06
 
                               ★內容:星耀學園再錄、新繪插畫本
 
                               ★規格:B5判/全彩24P/單冊NT150
 
 
 
★新刊套組方案:買新刊+任一枚軟膠吊飾→優惠價200元
 
 

其它商品可參考官方賣場

 
 
===============FF24社團攤位相關資訊===============
 
 

攤位編號: 首日 7 / 26  1F   卯13-14,寅11-12  原色屋xKAWORU,Animen

                     次日 7 / 27  1F   L03-L06                     原色屋xKAWORU,Animen

 

 

關注更多星耀學園消息

  

 

 

新聞部